œ БЕЛЛА ИТАЛИЯ
цена 1288.00 лв.

София – Болоня - Флоренция -Болония – София
Програма: œ БЕЛЛА ИТАЛИЯ
Дата на отпътуване: 17.10.2022
дата на връщане: 21.10.2022
Брой нощувки: 4
Качване от:*
Брой туристи:* в т.ч. бр. деца от 2 до 12 г.
Настаняване / вид стаи:
Трите Ви имена :*
/ Необходими за договор /
E-mail:*
Телефон:*
Начин на плащане:
Коментар и допълнителна информация:
* Задължителни данни

Новини